Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat Kanclerza UJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie symboli klasyfikacyjnych akt, dla których dokumentacja będzie mogła być prowadzona pilotażowo w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (nie dotyczy Collegium Medicum)

W związku z § 4 ust. 2 zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 kwietnia 2020 roku w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Jagiellońskim określam symbole klasyfikacyjne akt, dla których dokumentacja będzie mogła być pilotażowo prowadzona w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją:

1) klasa 4004 Programy kształcenia dla kierunków, specjalności i specjalizacji studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;

2) klasa 4090 Działalność studencka;

3) klasa 4091 Studencki ruch naukowy;

4) klasa 4092 Studenckie organizacje kulturalne, artystyczne, sportowe;

5) klasa 430 Założenia organizacyjno-programowe kształcenia ustawicznego.

Równocześnie informuję, że instrukcje dotyczące sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD dla wyżej wskazanych akt są dostępne na stronie internetowej https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/. 

Treść komunikatu. 

Polecamy również
Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Zmiany i nowości w systemie EZD

Zmiany i nowości w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD