Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakładanie spraw w systemie EZD dla Rad Dyscyplin

Rekomendacje przygotowane przez Dział ds. Systemu EZD i Archiwum UJ, dotyczące zakładania spraw w systemie EZD dla Rad Dyscyplin

Poniższe wskazówki dotyczą sytuacji, gdy jednostka organizacyjna prowadzi sprawy związane z Radą dyscypliny w systemie EZD. Decyzja o prowadzeniu spraw w danej klasie w systemie EZD, powinna dotyczyć całej jednostki, gdyż tylko wówczas spis spraw w systemie EZD będzie kompletny i uporządkowany.

Chcąc rejestrować sprawy związane z Radami dyscyplin w systemie EZD, należy kierować się poniższymi wskazówkami:

Rady dyscyplin, których w ramach Uniwersytetu funkcjonuje 27, nie są jednostkami w rozumieniu Statutu UJ oraz Regulaminu organizacyjnego UJ, wobec tego nie zostały jako takie odzwierciedlone w strukturze w systemie EZD. Tym samym w zakresie rejestrowania spraw dotyczących działalności Rad, prawidłowym jest rejestrowanie ich w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie spraw danej Rady – najczęściej będzie to dziekanat odpowiedniego wydziału, wybierając odpowiednią klasę w JRWA:

- dla spraw związanych z posiedzeniami Rady (protokoły, zaproszenia itp.)  powinna to być klasa 0032,

- dla spraw związanych z przewodami doktorskimi czy habilitacyjnymi, powinny to być klasy od 51 „Nadawanie stopni naukowych”.

Przykład: sprawa dotycząca informacji o obronie doktoratu z archeologii, prowadzonego przez Radę Dyscypliny Archeologia, powinna mieć następujący nr:

270.0032.1.2023

270 - numer Dziekanatu

0032 - numer Rad Dyscyplin

1 - kolejny numer sprawy w tej klasie

2023 - rok

 

Natomiast teczka przewodu doktorskiego dla doktoratu z archeologii będzie miała następujący numer:

270.5100.1.2023

 

W razie wątpliwości w tym zakresie proszę kontaktować się z pracownikami Archiwum UJ lub z Działu ds. systemu EZD.
Polecamy również
Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Zmiany i nowości w systemie EZD

Zmiany i nowości w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD