Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyjątków od stosowania systemu tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, dla których czynności kancelaryjne wykonuje się w systemie elektronicznym EZD.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 3 Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 147 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:

 

Wskazuje się klasy z wykazu akt, które stanowią wyjątki od stosowania systemu tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, dla których czynności kancelaryjne wykonuje się w systemie elektronicznym EZD:

1) klasa 270 Zasady przeprowadzania zamówień publicznych;

2) klasa 271 Rejestr zamówień publicznych;

3) klasa 272 Postępowanie w trybie zamówień publicznych;

4) klasa 4000 Założenia organizacyjno-programowe kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;

5) klasa 4001 Uruchamianie i likwidacja kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;

6) klasa 4004 Programy studiów dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;

7) klasa 4090 Działalność studencka;

8) klasa 4091 Studencki ruch naukowy;

9) klasa 4092 Studenckie organizacje kulturalne, artystyczne, sportowe;

10) klasa 420 Założenia organizacyjno-programowe studiów podyplomowych. Regulaminy studiów podyplomowych;

11) klasa 421 Uruchamianie i likwidacja studiów podyplomowych;

12) klasa 430 Założenia organizacyjno-programowe kształcenia ustawicznego. 

 

Treść zarządzenia

Polecamy również
Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Zmiany i nowości w systemie EZD

Zmiany i nowości w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD