Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O systemie EZD

Logo EZD

EZD PUW jest systemem teleinformatycznym do elektronicznego zarządzania dokumentacją umożliwiającym wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych.

System EZD jest narzędziem pomocniczym, który ma na celu usprawnienie pracy w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych. Podstawowym sposobem załatwiania spraw oraz wykonywania czynności kancelaryjnych pozostaje sposób opisany w Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 147 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2022 r, w sprawie Instrukcji kancelaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na stronie przewodnik.ezd.uj.edu.pl/instrukcje/instrukcje-obiegu-korespondencji dostępne są opisy przykładowych procesów, realizowanych w systemie EZD.

Więcej informacji o systemie EZD PUW »