Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca zdalna w EZD

UWAGA:  Informujemy o planowanym wygaszeniu dostępu do extranetu EZD. Praca zdalna w systemie EZD (poza siecią UJ) będzie możliwa po połączeniu się z Extranetem SAP. Instrukcja usunięcia / dodania połączenia Extranet

Aby pracować w systemie EZD (https://ezd.uj.edu.pl/) z domu konieczne jest wykorzystanie uwierzytelnionego połączenia poprzez uniwersytecki Extranet. W tym celu pobierz i zainstaluj oprogramowanie Pulse Secure. Instalator jest dostępny do pobrania w witrynie Sharepoint. Proces instalacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalacji.

Po uruchomieniu programu PulseSecure należy połączyć się z jednym z profili Extranet: SAP lub USOS.

Jeżeli w aplikacji PulseSecure nie ma utworzonych żadnych profili, należy utworzyć nowe połączenie z profilem Extranet SAP klikając przycisk +, wprowadzając nazwę (np. SAP) oraz w polu adres URL serwera wpisać: https://extranet.uj.edu.pl/sap jak na poniższym przykładzie:

 

 

 

 

 

 

 

Następnie łączymy się z profilem i wprowadzamy dane logowania do konta UJ (adres e-mail i hasło).

W przypadku braku możliwości połączenia z Extranetem SAP prosimy o kontakt mailowy pod adresem pomoc.ezd@uj.edu.pl

Do połączenia z systemem EZD z komputera w sieci Uniwersyteckiej nie jest wymagane połączenie z Extranetem.