Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłaszanie / usuwanie / zmiana uprawnień użytkownika

Procedura zgłaszania lub zmiany danych użytkowników systemu EZD odbywa się w całości elektronicznie w systemie EZD, a formularz jest akceptowany przez kierownika jednostki organizacyjnej. 

W celu zgłoszenia nowego użytkownika, usunięcia lub zmiany uprawnień użytkownika systemu EZD należy wypełnić formularzdostępny po zalogowaniu się do konta UJ. W formularzu można wskazać więcej niż jednego użytkownika. Formularz dostępny jest również w koncie EZD jako szablon dokumentu Word.

W formularzu należy podać dane pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej: imię, nazwisko, e-mail służbowy (w domenie uj.edu.pl) oraz pełną nazwę jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest pracownik. Dla użytkownika, który pełni funkcje kierownika lub zastępcy kierownika jednostki, należy wybrać „tak” w punkcie „Kierownik/ Z-ca kierownika jednostki organizacyjnej".

W przypadku zmiany wcześniej podanych danych w formularzu np. nazwiska, jednostki organizacyjnej, uprawnienia, należy wypełnić ponownie formularz i wpisać co uległo zmianie w stosunku do wcześniej podanych danych.

Wypełniony formularz akceptuje przełożony (kierownik jednostki) w systemie EZD, a następnie przekazuje do administratora systemu: Marcina Zemlika.

UWAGA! Wymagane jest, aby zgłaszani użytkownicy systemu EZD posiadali upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa) w systemach informatycznych.

Instrukcja Jak zgłosić nowego użytkownika – dostępna po zalogowaniu się do konta UJ.