Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Klasy JRWA prowadzone elektronicznie w systemie EZD

Zgodnie z Instrukcją kancelaryjną UJ, wskazano symbole klasyfikacyjne akt, które stanowią wyjątki od stosowania tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw.

Sprawy należy prowadzić w formie elektronicznej w systemie EZD dla poniżej wskazanych klas JRWA:

 • 270 Zasady przeprowadzania zamówień publicznych;
 • 271 Rejestr zamówień publicznych;
 • 272 Postępowanie w trybie zamówień publicznych;
 • 4000 Założenia organizacyjno - programowe kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4001 Uruchamianie i likwidacja kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4004 Programy studiów dla kierunków studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich;
 • 4090 Działalność studencka;
 • 4091 Studencki ruch naukowy;
 • 4092 Studencki organizacje kulturalne, artystyczne, sportowe;
 • 420 Założenia organizacyjno-programowe studiów podyplomowych;
 • 421 Uruchamianie i likwidacja studiów podyplomowych;
 • 430 Założenia organizacyjno-programowe kształcenia ustawicznego.