Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filmy szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z serią filmów szkoleniowych obejmujących podstawową obsługę systemu EZD.

Pełny film szkoleniowy jest dostępny w zakładce Szkolenia z EZD. Poniżej przedstawione są filmy dotyczące poszczególnych funkcjonalności systemu EZD.

Po rozwinięciu tytułu zostanie wyświetlony wybrany film. Może być wymagane zalogowanie się do platformy Office (z użyciem konta służbowego) w celu wyświetlenia filmu. Zachęcamy do oglądania filmów szkoleniowych w trybie pełnego ekranu.

Filmy szkoleniowe obejmujące podstawy obsługi systemu EZD są dostępne również na platformie Microsoft Stream.

Odtwarzanie filmów jest obsługiwane poprawnie w przeglądarkach Google ChromeMozilla Firefox.

W tej części szkolenia zostaną przedstawione podstawowe informacje o systemie EZD: wymagania dotyczące oprogramowania, sposób logowania oraz elementy znajdujące się na stronie głównej systemu EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione tworzenie nowej koszulki oraz zostaną omówione podstawowe operacje, które można dokonać na koszulce.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione jak dodawać nowe dokumenty do koszulki.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona aktualizacja dokumentów znajdujących się w koszulce oraz podgląd historii dokumentu.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiony proces przekazania koszulki wraz ze wszystkimi dokumentami do dalszego obiegu.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona funkcjonalność udostępniania dokumentów z koszulki w trybie do odczytu lub do edycji.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona obsługa terminu załatwienia sprawy oraz przypomnień dotyczących koszulki w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowane zakładanie sprawy na koszulce w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność oznaczania dokumentów do akceptacji oraz ich akceptowania przez pracowników merytorycznych lub kierowników.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione elektroniczne podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie pokazana funkcjonalność wydruku uwierzytelnienia kopii z dokumentem elektronicznym oraz historii akceptacji.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność ochrony danych, którą można nałożyć na dokument w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione zakańczanie oraz wznawianie zakończonych koszulek.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność zastępstw pracowników w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana funkcjonalność wyszukiwania w systemie EZD z użyciem wyszukiwarki.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione tworzenie oraz sposób działania szablonów obiegu.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana funkcjonalność etykiet w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostaną przedstawione powiadomienia dotyczące akcji dokonanych na koszulce.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione przygotowanie korespondencji wychodzącej w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona rejestracja przesyłek wpływających w systemie EZD.