Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok mobilny systemu EZD

Widok mobilny systemu EZD obejmuje funkcjonalności systemu takie jak: podgląd nowych koszulek/spraw, akceptację dokumentów, przekazywanie.

 

Otworzenie strony wersji mobilnej Systemu EZD

W sieci UJ, w oknie przeglądarki należy wpisać adres pod jakim udostępniony jest System EZD (https://ezd.uj.edu.pl).

Poza siecią UJ, należy jednorazowo zainstalować aplikację Ivanti Secure Access Client, która pozwoli nawiązać uwierzytelnione połączenie. Więcej informacji na stronie https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/ezd/praca-zdalna.

Pojawi nam się następujący widok ekranu logowania: 

 

 

 

 

 

 

W celu zalogowania się wpisujemy dane punktu logowania UJ (adres email i hasło w domenie @uj.edu.pl). Po zalogowaniu pojawia się okno widoku strony głównej systemu EZD:

 

Widok strony głównej systemu EZD

 

 

 

 

 

 

Koszulki zostały pogrupowane przez trzy filtry na zakładki:

  • WSZYSTKIE - zawiera koszulki Nowe i W realizacji. Koszulki Nowe prezentowane są pogrubioną czcionką.
  • PODPIS - zawiera koszulki z dokumentami do akceptacji (oznaczone monitem do akceptacji).
  • AKCEPTACJA DEKRETACJA - zawiera koszulki Nowe i W realizacji z wyłączeniem koszulek, które znajdują się w zakładce podpis.

Odświeżanie widoku możliwe jest za pomocą opcji Przeciągnij aby odświeżyć – przeciągnięcie palcem w dół w obrębie akt sprawy lub ikony: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po wybraniu danej koszulki/sprawy, w wybranej zakładce, przechodzimy do widoku koszulki/sprawy wraz z  dokumentami.

 

Widok dostępnych akcji na dokumencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po otwarciu koszulki z dokumentami, systemu EZD umożliwia:

  • Podgląd – wyświetlenie treści dokumentu.
  • Pobierz – pobranie dokument na telefon i otwarcie w aplikacji skojarzonej z typem dokumentu.
  • Akceptacje/Odrzuć – zaakceptowanie lub odrzucenie treści dokumentu.
  • Podpisz – funkcja obecnie nieobsługiwana.

Widok przekazywania koszulki/sprawy

 Po wybraniu ikony   możemy przekazać koszulkę/sprawę na konto innego użytkownika. Z listy wybieramy osobę do której chcemy przekazać koszulkę/sprawę.

 

 

 

 

 

 

 

Ikona  przekazanie jest nieaktywna do momentu wskazania użytkownika. Po wybraniu pracownika możemy dopisać Uwagi korzystając z skrótów, albo uzupełnić pole ręcznie. Istnieje również możliwość wybrania dodatkowych opcji: pilne, termin realizacji.

Po uzupełnieniu informacji naciskamy ikonę wysyłania .