Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Raport stanu pism i spraw pracownika

Raport pokazuje wykazy koszulek z podziałem według ich statusu, znajdujących się na koncie pracowników jednostki. Raport został udostępniony kierownikom jednostek organizacyjnych i ich zastępcom.

Dane w raporcie są właściwe dla momentu jego generowania.

Parametry raportu:

Pod rozwijalnymi parametrami, w kolejności: uczelnia, pion, jednostki organizacyjne, pracownik oraz podział według statusu spraw - znajdują się wykazy koszulek. Dla poszczególnych pozycji, wyświetlana jest informacja o znaku sprawy i nazwie koszulki, będącej jednocześnie linkiem do niej.