Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koordynatorzy ds. EZD

Koordynatorzy ds. EZD są pracownikami Uniwersytetu koordynującymi wdrożenie systemu EZD na danym wydziale. Koordynatorzy ds. EZD odpowiadają za współpracę z Zespołem ds. wdrożenia EZD, szkolenie i udzielanie instruktażu pracownikom Wydziału w zakresie obsługi systemu EZD oraz bieżący nadzór nad obiegiem korespondencji w systemie EZD.

Koordynatorzy ds. EZD

Wydział Prawa i Administracji

Krzysztof Kopacz - krzysztof.kopacz@uj.edu.pl
Elwira Tereszko - elwira.swierczynska@uj.edu.pl

Wydział Filozoficzny

Angelika Skotniczna - a.skotniczna@uj.edu.pl

Wydział Historyczny

Bartłomiej Skrobek - bartlomiej.skrobek@uj.edu.pl

Wydział Filologiczny

Paweł Maliszewski - pawel.maliszewski@uj.edu.pl

Wydział Polonistyki

Janusz Smulski - janusz.smulski@uj.edu.pl
Piotr Kraska - p.kraska@uj.edu.pl

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Małgorzata Nałódka - malgorzata.nalodka@uj.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

Agnieszka Niemiec - aga.niemiec@uj.edu.pl

Wydział Chemii

Monika Jurek - monika.jurek@uj.edu.pl
Małgorzata Gierczak - magi.gierczak@uj.edu.pl

Wydział Biologii

Agnieszka Moskal-Stachurska - agnieszka.moskal@uj.edu.pl

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Anna Zakrzewska - anna.zakrzewska@uj.edu.pl

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Małgorzata Jasek - malgorzata.a.jasek@uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Piotr Widerski - piotr.widerski@uj.edu.pl

Wydział Geografii i Geologii

Agnieszka Siwiec - aga.siwiec@uj.edu.pl