Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekomendacje Koordynatora czynności kancelaryjnych systemu EZD, dotyczące wykonywania czynności kancelaryjnych w Systemie EZD:

Rekomendacje dotyczące rejestracji pism od studentów

Rekomendacje dotyczące teczek postępowań doktorskich i habilitacyjnych prowadzonych przez Rady Dyscyplin

Rekomendacje dotyczące rejestrowania spraw Instytutów w sposób ograniczający dostęp do dokumentów wrażliwych

Rekomendacje dotyczące wprowadzania do systemu EZD zwróconych/niepodjętych listów, których wysyłka została zarejestrowana w systemie EZD

Rejestrowania spraw i kwalifikowanie dokumentów jako niestanowiące akt sprawy w zakresie spraw prowadzonych w sposób elektroniczny, oraz rejestrowania dokumentów w składach chronologicznych.

 

Koordynatorem czynności kancelaryjnych systemu EZD jest Eliza Haniszewska.

Dane kontaktowe:

tel. (+48) 539 772 415; 12 663 50 79
email: eliza.haniszewska@uj.edu.pl
Czat MS Teams