Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Filmy szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z serią filmów szkoleniowych obejmujących podstawową obsługę systemu EZD. Może być wymagane zalogowanie się do platformy Office (z użyciem konta służbowego) w celu wyświetlenia filmu. Zachęcamy do oglądania filmów szkoleniowych w trybie pełnego ekranu.

Szkolenie - podstawy obsługi systemu EZD

Szkolenie jest również dostępne pod adresem: https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/szkolenie-podstawy-ezd, gdzie w opisie filmu umieszczone są odnośniki umożliwiające przejście do poszczególnych rozdziałów szkolenia.

Poniżej dostępne są również krótkie filmy szkoleniowe, opisujące poszczególne funkcjonalności systemu EZD.

Po rozwinięciu tytułu zostanie wyświetlony wybrany film.

Filmy szkoleniowe obejmujące podstawy obsługi systemu EZD są dostępne również na platformie Microsoft Stream.

Odtwarzanie filmów jest obsługiwane poprawnie w przeglądarkach Google ChromeMozilla Firefox.

W tej części szkolenia zostaną przedstawione podstawowe informacje o systemie EZD: wymagania dotyczące oprogramowania, sposób logowania oraz elementy znajdujące się na stronie głównej systemu EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione tworzenie nowej koszulki oraz zostaną omówione podstawowe operacje, które można dokonać na koszulce.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione jak dodawać nowe dokumenty do koszulki.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona aktualizacja dokumentów znajdujących się w koszulce oraz podgląd historii dokumentu.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiony proces przekazania koszulki wraz ze wszystkimi dokumentami do dalszego obiegu.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona funkcjonalność udostępniania dokumentów z koszulki w trybie do odczytu lub do edycji.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona obsługa terminu załatwienia sprawy oraz przypomnień dotyczących koszulki w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowane zakładanie sprawy na koszulce w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność oznaczania dokumentów do akceptacji oraz ich akceptowania przez pracowników merytorycznych lub kierowników.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione elektroniczne podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie pokazana funkcjonalność wydruku uwierzytelnienia kopii z dokumentem elektronicznym oraz historii akceptacji.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność ochrony danych, którą można nałożyć na dokument w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione zakańczanie oraz wznawianie zakończonych koszulek.

W tej części szkolenia zostanie omówiona funkcjonalność zastępstw pracowników w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana funkcjonalność wyszukiwania w systemie EZD z użyciem wyszukiwarki.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione tworzenie oraz sposób działania szablonów obiegu.

W tej części szkolenia zostanie zaprezentowana funkcjonalność etykiet w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostaną przedstawione powiadomienia dotyczące akcji dokonanych na koszulce.

W tej części szkolenia zostanie przedstawione przygotowanie korespondencji wychodzącej w systemie EZD.

W tej części szkolenia zostanie przedstawiona rejestracja przesyłek wpływających w systemie EZD.