Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzja Rektora w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Instrukcji kancelaryjnej UJ i JRWA UJ

Decyzją Rektora UJ nr 11 z 25 maja 2020 r. powołano Zespoł ds. przygotowania Instrukcji kancelaryjnej UJ i Jednolitego rzeczowego wykazu akt UJ.

Zadaniem Zespołu ds. przygotowania Instrukcji kancelaryjnej UJ jest opracowanie nowej instrukcji, która określi sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w systemie tradycyjnym wspomaganym przez teleinformatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD PUW),  a także opracowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt UJ.

Treść decyzji