Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Wszystkie akty prawne dotyczące wdrożenia systemu EZD PUW w Uniwersytecie Jagiellońskim:

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum) (z późn. zm.)

Zarządzenie nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku obowiązku procedowania w systemie EZD umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet Jagielloński.

Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 stycznia 2024 roku w sprawie wyjątków od stosowania systemu tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, dla których czynności kancelaryjne wykonuje się w systemie elektronicznym EZD lub Zintegrowanym Informatycznym Systemie Wspomagania Zarządzania Uczelnią (SAP).

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum).

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum).

Decyzja nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 grudnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komunikat nr 9 Kanclerza UJ z dnia 3 kwietnia 2023 roku w sprawie punktów kancelaryjnych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 27 Rektora UJ z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zasad użytkowania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum).

Zarządzenie nr 28 Rektora UJ z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyjątków od stosowania systemu tradycyjnego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, dla których czynności kancelaryjne wykonuje się w systemie elektronicznym EZD (nie dotyczy Collegium Medicum).

Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie uchylenia decyzji nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ oraz Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ (z późn. zm.) 

Decyzja nr 32 Rektora UJ z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ oraz zmiany decyzji nr 10 Rektora UJ z 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ oraz Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w UJ.

Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 kwietnia 2020 roku w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zarządzenie nr 104 Rektora UJ z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad pilotażowego wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją na Uniwersytecie Jagiellońskim (nie dotyczy Collegium Medicum).

Decyzja nr 20 Rektora UJ z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania Użytkownia Kluczowego Systemu EZD.

Decyzja nr 16 Rektora UJ z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Koordynatora Czynności Kancelaryjnych Systemu EZD.

Komunikat nr 12 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 2 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 10 Kanclerza UJ z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie symboli klasyfikacyjnych akt, dla których dokumentacja będzie mogła być prowadzona pilotażowo w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 40 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją kont użytkowników indywidualnych, w tym pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz kont jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 31 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Zarządzenie nr 40 Rektora UJ z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad powoływania i odwoływania Koordynatora Czynności Kancelaryjnych Systemu EZD i użytkowników kluczowych systemu EZD oraz określenia zakresu ich obowiązków (nie dotyczy Collegium Medicum).

Zarządzenie nr 39 Rektora UJ z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie utworzenia Działu ds. Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w strukturze organizacyjnej Centrum Informatyki oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komunikat nr 8 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Komunikat nr 2 Kanclerza UJ z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie symboli klasyfikacyjnych akt, dla których dokumentacja będzie mogła być prowadzona pilotażowo w formie elektronicznej w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (nie dotyczy Collegium Medicum).

Komunikat nr 34 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 24 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

Decyzja nr 25 Rektora UJ z 21 września 2020 roku w sprawie zmiany składu Komitetu Sterującego ds. wdrożenia systemu EZD w UJ.

Komunikat nr 13 Kanclerza UJ z 24 czerwca 2020 roku w sprawie symboli JRWA, dla których dokumentacja będzie mogła być prowadzona elektronicznie w systemie EZD.

Komunikat nr 12 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia administratorów ds. technicznych systemu EZD PUW.

Komunikat nr 11 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 24 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia jednostek organizacyjnych UJ uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu systemu EZD.

Decyzja nr 11 Rektora UJ z 25 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Instrukcji kancelaryjnej UJ i JRWA UJ.

Zarządzenie nr 40 Rektora UJ z 20 kwietnia 2020 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia systemu EZD na UJ.

Decyzja nr 10 Rektora UJ z 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu Projektowego ds. wdrożenia systemu EZD w UJ.