Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wymagane oprogramowanie

EZD AddIn dla systemu Windows

W celu poprawnego działania systemu EZD konieczne jest zainstalowanie dodatku do systemu Windows o nazwie EZD AddIn. Ta funkcjonalność umożliwia aktualizację i tworzenie dokumentów Word bezpośrednio w systemie EZD PUW.

Przejdź do instrukcji instalacji i pobierz Addin (dostępne po zalogowaniu do Office 365 UJ).

Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym

Aby możliwe było podpisywanie dokumentów elektronicznych certyfikatem kwalifikowanym, wymagane jest posiadanie karty kryptograficznej z podpisem elektronicznym, zainstalowanie dedykowanego do niej oprogramowania oraz programu EZD AddIn.

Następnie należy skonfigurować swój profil w systemie EZD według poniższej instrukcji:

Konfiguracja podpisu elektronicznego w EZD

Instrukcje dotyczące podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym) oraz weryfikowania podpisów elektronicznych znajdują się na stronie https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/faq w zakładce Podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany i profil zaufany).
 

Informacje, które należy przekazać stronom/kontrahentom w celu prawidłowego podpisania umowy certyfikatem kwalifikowanym:

Wymagany format podpisu: PAdES (norma ETSI TS 102 778). Zalecane ustawienia: Podpis ze znacznikiem czasu, formalne zatwierdzenie (proof of approval). Dodanie graficznego znaku podpisu na dokumencie jest dopuszczalne ale nie jest wymagane.
 

Instrukcje do pobrania:
Podpisywanie dokumentów w systemie Windows (pdf)
Podpisywanie dokumentów w systemie MacOS (pdf)

Informacja dla użytkowników komputerów Apple (MacBook) oraz systemu Linux

Z systemu EZD można korzystać na komputerach Apple (w systemie macOS) oraz w systemie Linux, ale bez możliwości korzystania z programu EZD AddIn (który jest dedykowany wyłącznie do systemu Windows).

Na komputerach Apple oraz w systemie Linux możliwe jest:

  • Logowanie do konta EZD;
  • Akceptowanie dokumentów;
  • Przeglądanie dokumentów – wyłącznie przez ich pobranie na dysk. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na dokument w EZD i kliknąć Pobierz;
  • Aktualizacja dokumentów – poprzez ikonę Aktualizuj dokument w koszulce i wskazanie nowej wersji dokumentu z dysku;

W systemach operacyjnych macOS oraz Linux nie jest możliwe podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym oraz otwieranie plików bezpośrednio z koszulki w systemie EZD. Aby podpisać dokument w systemie EZD należy uprzednio skorzystać z aplikacji do podpisywania (np. Szafir lub PEM-HEART Signature), podpisać dokument lokalnie na komputerze i skorzystać z opcji Aktualizuj dokument, aby wgrać do systemu EZD podpisany plik.

Jeżeli system macOS lub Linux jest podstawowym systemem operacyjnym, na którym pracujemy, można w ustawieniach konta EZD wyłączyć obsługę programu EZD Add-In. Należy w tym celu zalogować się do systemu EZD, kliknąć ikonę Ustawienia (ikona kółka zębatego w prawym górnym rogu ekranu), rozwinąć Ustawienia profilu i zaznaczyć opcję Wyłącz obsługę AddIna. Ta opcja spowoduje automatyczne pobieranie dokumentów o rozszerzeniach .docx oraz .xlsx po kliknięciu w nazwę pliku oraz umożliwi pobieranie szablonów dokumentów (dostępnych po rozwinięciu przycisku Nowy). Należy pamiętać, że wówczas trzeba te pliki zapisać na komputerze i załączyć do koszulki w EZD, aby dołączyć je do akt sprawy.

Przeglądarkami zalecanymi do korzystania z systemu EZD na wszystkich komputerach są Google ChromeMicrosoft Edge opcjonalnie Mozilla Firefox.

Program Pulse Secure do pracy zdalnej w systemie EZD jest dostępny do pobrania dla systemów macOS oraz Linux na stronie Pomocy IT.