Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualizacja instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych w systemie EZD (faktura, rachunek, inne)

Informujemy o aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych w systemie EZD (faktura, rachunek, wniosek o przedpłatę, wniosek o zaliczkę, faktura proforma, inne). Aktualna instrukcja dostępna jest na stronie:

https://przewodnik.ezd.uj.edu.pl/instrukcje/instrukcje-obiegu-korespondencji

Uprzejmie prosimy aby nie wprowadzać do systemu EZD dokumentów podpisanych certyfikatem kwalifikowanym, które wymagają akceptacji za pomocą funkcji "akceptuj" w systemie EZD. W systemie nie ma możliwości akceptacji dokumentów już podpisanych elektronicznie.

Proszę zwrócić uwagę na obieg dokumentów księgowo-finansowych dotyczących realizowanych w UJ projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W przypadku dokumentów księgowo-finansowych dotyczących projektów - jeśli kierownik projektu nie posiada konta w systemie EZD, to potwierdzenie dokonania wydatku z projektu, jako dysponent środków, przesyła drogą mailową do biura projektu lub osoby odpowiedzialnej w jednostce za administrowanie projektem. Treść wiadomości: „Potwierdzam wydatek w kwocie ... zł (słownie: ...) dokonany w związku z realizacją projektu pt. … (tytuł projektu)”.

Wydruk do pliku pdf treści maila od Kierownika projektu dołączany jest do dokumentu zakupu w koszulce w systemie EZD. W tym przypadku opis faktury przekazywany jest w systemie EZD do kontrasygnaty Kierownika jednostki, w której realizowany jest projekt tj. Dziekana Wydziału lub stosownie do specyfiki jednostki. Kontrasygnata następuje poprzez użycie funkcji „akceptuj” w systemie EZD. Procedowanie dokumentów projektowych za pośrednictwem EZD dopuszczalne jest z uwzględnieniem wytycznych projektowych lub zapisów umów o finansowanie.

 

Polecamy również
Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Nowa wersja systemu EZD 3.118 od 10 listopada 2023 r.

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Stałe przerwy techniczne w działaniu systemu

Zmiany i nowości w systemie EZD

Zmiany i nowości w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD

Nowa instrukcja obiegu w systemie EZD