Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co to są elektroniczne doręczenia

Elektroniczne doręczenia to regulowany ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, sposób doręczania przesyłek z wykorzystaniem publicznej usługi doręczenie elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH). Jest to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

O dacie uruchomienia usługi elektronicznych doręczeń będziemy Państwa informować w późniejszym terminie. 

Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego PURDE - doręczenie pisma w formie elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych odbiorcy, zapewniające elektroniczne dowody wysłania i otrzymania korespondencji

Publiczna Usługa Hybrydowa PUH - usługa pocztowa polegająca na nadaniu korespondencji w formie elektronicznej, a następnie przekształceniu jej na formę papierową, w któej doręczana jest adresatowi, kótry nie posiada adresu do doręczeń elektronicznych.

Każdy użytkownik systemu EZD posiada uprawnienie, aby zarejestrować i wysłać przesyłkę, w wybranym trybie, za pośrednictwem modułu e-Doręczeń.

Kiedy nie stosujemy elektronicznego doręczenia:

Nie doręcza się za pośrednictwem doręczeń elektronicznych korespondencji:

  • zawierającej informacje niejawne
  • w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  • w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane
  • dla której przepisy odrębne przewidziały inne rozwiązania techniczno-organizacyjne, w szczególności wymiana danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych
  • adresat wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej
  • korespondencja nie może być doręczona przy użyciu usługi PURDE lub PUH ze względu na:
  • konieczność doręczenia rzeczy lub dokumentu w postaci innej niż elektroniczna
  • ważny interes publiczny
  • ograniczenia techniczno-organizacyjne
  • przepisy odrębne przewidują możliwość dokonania doręczeń z wykorzystaniem innych sposobów

Szkolenie - eDoręczenia 

Szkolenie dotyczące obsługi eDoręczeń w Systemie EZD.

Czas trwania: 46 min

Szkolenie można odtworzyć poniżej. Może być wymagane zalogowanie się do platformy Office (z użyciem konta służbowego) w celu wyświetlenia filmu. Zachęcamy do oglądania filmów szkoleniowych w trybie pełnego ekranu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron