Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Adres wersji produkcyjnej:

ezd.uj.edu.pl

System dostępny tylko z sieci UJ

System poprawnie obsługuje przeglądarki:
Google Chrome i Mozilla Firefox

Praca zdalna w EZD

Widok mobilny EZD

Wymagane oprogramowanie:

EZD AddIn

Oprogramowanie dostępne po zalogowaniu


Wsparcie: pomoc.ezd@uj.edu.pl

Zasady bezpiecznej pracy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Infografiki

 Tworzenie koszulki

 Akceptacja dokumentu i zwrot

 Przekaż i udostępnij

Strona główna EZD

Okno koszulki

Okno wyszukiwania

Raport stanu pism i spraw pracownika

 

Podpisywanie dokumentów certyfikatem kwalifikowanym

Instrukcja konifiguracji podpisu w systemie EZD znajduje się w sekcji Wymagane oprogramowanie oraz Bazie Wiedzy, w rozdziale Podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany i profil zaufany).

 Podpisywanie dokumentów w systemie Windows

 Podpisywanie dokumentów w systemie macOS